ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH

im. inż. Jana Kloski

w Goraju

Goraj - Zamek 5,  64 - 700 Czarnków

tel. (67) 255 26 55, fax (67) 255 36 55

www.zsl-goraj.cil.pl        e-mail: sekretariat@zsl-goraj.cil.pl

 

MINISTERSTWO

ŚRODOWISKA

 
 Rekrutacja


 Komunikaty

 

 Aktualności

 

 Drzwi otwarte 2014

  

 O szkole

 

 Historia

 

 Patron szkoły

 

 Technikum Leśne

 

 Szkoła Zawodowa

 

 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

 Policealna Szkoła Leśna

 

 Pedagog szkolny

 

 Statut

 

 Program profilaktyki

 

 Program wychowawczy

 

 Plan lekcji

 

 Podręczniki

 

 Matura 2015

 

 Egz. zawodowy 2015

 

 Biblioteka

 

 Liga Ochrony Przyrody

 

 Zdjęcia

 

 Absolwenci

 

 Uczniowie

 

 Zajęcia praktyczne

 

 Szkoły leśne

 

 Rada Rodziców

 

 Samorząd Uczniowski

 

 Konkurs Sygnalistów  

 

 ECFS - 2011

 

 Prezentacje uczniów

 

 Imprezy na orientację

 

 Przetargi

 

 Akcja edukacyjna

 

 

 

 

Zamek lato 1

   

         Zamek lato 1
    
  


 

 

 

 

 

Organem prowadzącym szkołę jest Minister Środowiska.

Dzisiaj jest